logo.thin.mobilversion3

Vårt nätverk av samarbetspartners ger oss möjlighet att erbjuda dig som patient adekvat diagnostik och behandling samt en kompetensbredd som sträcker sig även utanför klinikens väggar. 

ULTRALJUDSDIAGNOSTIK

Rehabtjänst
Karsten Kaping
Leg. sjukgymnast, MT, MSc, Phys Educ
Specialist Ortopedisk Manuell Terapi

Ultraljud används för att diagnostisera olika typer av mjukdelsskador och kan vara ett alternativ eller i vissa fall kompliment till magnetkamera-undersökning. En ultraljudsundersökning är skonsam, riskfri och strålningsfri.  
I de fall vidare utredning i form av UL diagnostik är nödvändigt remitterar Stegkliniken dig till vår samarbetspartner.
https://rehabtjanst.se/kontakt/karsten-kaping/

ORTOPEDI

Norrmalmstorgs Ortopedmottagning
Dr. Erland Högberg
Leg Specialist läkare inom ortopedisk kirurgi

Till Dr. Högberg är du välkommen även utan remiss för utredning av besvär i rörelseorganet.
http://www.norrmalmstorgsortopedmottagning.se

KIROPRAKTIK

https://sodermalmterapicenter.com/om-kliniken/ 
Leg Kiropraktor Tobias Ekhamre Tidigare medarbetare på Stegkliniken. Lång och god kunskap inom idrottsmedicin.

Hej till Pontus Andersson (via robin). Gällande abonemang. Johan Hillervik